TURKKED.org

KÖPEK EĞİTİM DERNEĞİ Web Sitesine Hoşgeldiniz

Çalıştay Sonuç Bildirgesi

KÖPEK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Çalıştayda sunumların ardından yapılan tartışmalarda ortaya atılan görüşler aşağıda özetlenmiştir:

1. Eğitmenlik:

Ülkemizde “eğitmenlik” adı altında tanımlanmış bir meslek grubu ve mesleki eğitimi yoktur. Bakanlığın üzerinde çalıştığı sertifika eğitimi bazı sorunları aşmada mutlaka yararlı olacaktır. Ancak bu, eğitmenlere bir meslek sıfatı kazandırmayacaktır. Dolayısıyla yine onların haklarını savunan, otokontrollerini ve denetimleri yapan, mesleki kaliteyi ve dayanışmayı artıran, meslek içi eğitimler sağlayan bir odaları olamayacaktır. Bu nedenle eğitim yöntemlerinin yanı sıra, hayvan anatomisi, fizyolojisi, zootekni, doğum, bulaşıcı hastalıklar, davranış ve davranış bozuklukları konusunda temel bilgiler alabileceği, yüksek okul düzeyinde bir mesleki eğitim görmeleri en doğru çözüm olacaktır. Böyle bir yüksek okulun veteriner fakültelerinin bünyesinde açılması gerekmektedir.

2. Veteriner hekimler ve köpek eğitimi:

Yeni hayvan edinen hayvan sahipleri ilk önce eğitmene değil, veteriner hekime gitmektedir. Dolayısıyla hayvanın davranışsal gelişimi için en kritik dönemi olan ilk yaşam aylarında veteriner hekimlerin yapacağı yönlendirmeler hayati önem taşımaktadır. Eğitim bazı görüşlere göre köpeğin doğduğu günde, bazılarına göreyse köpeğin gözlerini açtığı ortalama iki haftalık dönemde başlar. Şüphesiz bu dönemde köpeğin eğitim için çiftliklere gitmesi söz konusu değildir. Bu ilk eğitimler veteriner hekim tarafından bilgilendirilen ve yönlendirilen hayvan sahibince verilecektir. Bu nedenle veteriner hekimler köpek eğitimi konusunda en azından temel bilgilere sahip olmalı, hayvan sahibini hayvanın ırkına ve bireysel özelliklerine göre eğitimi için yönlendirebilmeli, köpeğin gelişim devrelerine göre ne tür bir eğitim verilmesi gerektiğini, davranışlarını, davranış bozukluklarını, hangi problemin eğitimle hangisinin klinik psikolojik tedavi yöntemleriyle çözüleceğini bilmelidir. Bu amaçla veteriner fakültelerinde etoloji derslerinin yanı sıra davranış bozuklukları ve ayrıca köpek eğitimiyle ilgili en azından seçmeli dersler olmalıdır. Öğrencilerimizin yaptığı ve panelde sunmuş oldukları anket çalışmasının sonuçları da bu görüşlere paralellik taşımaktadır. Öğrencilere uygulanan anket çalışması klinisyen veteriner hekimlere de uygulanabilir ve sahada rastlanan sorun ve ihtiyaçlara göre bu dersler ve müfredatları belirlenebilir. Çalıştay sırasında öne sürülen görüşlerden birine göre dedektör köpekler özel ve bilişsel kapasiteleri bakımından oldukça farklı köpeklerdir. Bu nedenle gerekirse veteriner fakültelerinde verilecek eğitimde bunlara yönelik özel branşlar dahi geliştirilebilir.

3. Veteriner hekimin köpek eğitiminde alacağı mesleki görevler

1- Eğitime alınacak hayvanın bedensel ve ruhsal sağlık kontrollerini yapar.

2- Görev köpeklerinin ilerde görevlerini aksatacak fiziksel bir bozukluğa yatkın olup olmadığını saptar.

3- Bu güne kadar elliden fazla köpek ırkında, özellikle Alman çoban, Golden retriever ve Doberman pincher’da daha sık rastlanan Von willebrand gibi ilk başlarda dış bakıyla anlamanın mümkün olmayan genetik hastalıkların henüz eğitime başlamadan araştırılmasını sağlar.

4- Görev köpeklerinin performanslarına uygun beslenme, bakım, gebelik ve doğum programlarını oluşturur.

5- Kısacası büyük emekler ve paralar harcanarak eğitilmiş ve hem ciddi maddi hem de manevi değer kazanmış köpeklerin sağlıklı olmasının temininde büyük rol oynar.

4. Köpek eğitimi ve halk sağlığı

“Temel sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde koruyucu, tedavi edici, esenlendirici ve sağlığı geliştirici hizmetlerin bir bütün olarak ele alınması ve uygulanması halk sağlığı açısından esastır” prensibinden yola çıkılarak köpek eğitimi, terapi köpeklerinin yetiştirilmesi ve hayvan destekli tedavilerin uygulanmasının veteriner halk sağlığının konuları arasında olduğu vurgulanmıştır.

5. Resmi kurumlarımızda köpek eğitimi

Eğitim konusunda diğer ülkelerle bağlantı halinde olan resmi kurumlarımızda görev köpeklerinin artık lüks değil ihtiyaç olduğu benimsenmiş ve bu köpeklerin sayesinde ele geçirilen patlayıcılar, uyuşturucular vb. ile belki yüz binlerce insanın hayatı kurtarılmıştır. Bu köpeklerin görev alanı sürekli genişletilmekte, banknot, kaçak çay bulma, şehirde iz takibi gibi konularda da eğitimler uygulanmaktadır. Resmi kurumlarımızda bu işin ciddiyetle ve başarıyla ele alınması, uluslararası alanda dahi taktir toplaması ülkemizde köpek eğitiminin çıtasını yükseltmektedir. Bu kurumlarımızın iç mevzuatı da bu gelişmelere uygun olarak düzenlenmektedir. Örneğin eskiden köpek idarecisi ve köpek, idarecinin başka bir yere tayiniyle birbirlerinden ayrılırken artık hem köpek hem de köpek idarecisi yeni görev yerine birlikte tayin olmaktadır. Resmi kurumlarımızın elde ettiği deneyimler, mevzuat hazırlığında olan Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığımızla da paylaşılmalıdır.

6. Köpek eğitimi ve mevzuat

Ülkemizde köpek eğitimi ve eğitmenlerinin çalışma, sertifika vb. konularını düzenleyen mevzuatta boşluklar bulunmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 5996 sayılı Kanun dayanak alınarak, “Köpek Eğitimcisi Yetiştiren Yerler Hakkında Tebliğ” taslağı hazırlanmış ve aynı şekilde resmi Kurumlara, üniversitelere, sivil toplum örgütlerine ve bu işle uğraşan özel sektör temsilcilerinin görüşlerine başvurulmuş, gelen görüşler değerlendirilmek üzere toplanmış, ancak mevzuat taslağına son hali verilmemiştir. Veteriner Fakültesi bünyesinde yapılan bu çalıştayın, çalıştay sonuç raporunun söz konusu mevzuata son halinin verilmesinde büyük katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. Kısacası Bakanlık adına konuşan meslektaşımız Bakanlığın bu görüşlere açık olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle çalıştay sırasında tebliğ tasarısının çalıştay katılımcılarına gönderilmesi ve katılımcıların görüşlerinin doğrudan ya da çalıştay düzenleme komitesi aracılığıyla bakanlığa iletilmesi önerisi getirilmiştir.

Çalıştay sonuçlarının ülkemize, mesleğimize ve eğitmenlerimize faydalı olmasını umar saygılar sunarız.

Gökhan Durukan                               Prof.Dr.Tamer Dodurka

Kulüp Başkanı                                           Kulüp Danışmanı

 

Bildirgenin Dağıtılacağı Kurumlar:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi

Jandarma Genel Komutanlığı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Gemlik Askeri Veteriner Okulu

Köpek Eğitim Derneği

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Veteriner Hekimler Derneği

Veteriner Fakülteleri

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam22
Toplam Ziyaret158043
Hava Durumu